Tim bilding

Razvoj timova kroz izgradnju timskog duha i najboljih praksi unutartimske saradnje

USPEŠAN TIM – program za tim bilding

Cilj obuke

Cilj obuke je da članovi tima prepoznaju svoju ulogu u timu, i u okviru nje daju svoj maksimalni, konstruktivni doprinos u ostvarivanju timskih rezultata. Sa druge strane, cilj obuke je da obezbedi Vođi tima jasan uvid u strukturu tima i odgovarajućim postupcima maksimizira efikasnost članova.
Osnovni pristupi obučavanju su refleksija, igranje uloga, učenje na osnovu detaljnih povratnih informacija.

Tim bilding je preporučljivo organizovati na izdvojenoj lokaciji koja omogućava kreativan i zanimljiv pristup u osmišljavanju zabavnih aktivnosti

Trajanje i broj polaznika

Trajanje i broj polaznika su u potpunosti prilagođeni potrebama klijenta

Teme obuke

  • Grupna dinamika
  • Uloge u timu
  • Otvorena komunikacija
  • Prihvatanje različitosti
  • Efikasno donošenje odluka u timu
  • Identitet tima

Sviđa vam se šta radimo?