Miloš Manojlović

„Tokom svog obrazovanja i karijere koja još uvek traje, bio sam učesnik velikog broja predavanja, vežbi, edukacija, profesionalnih obuka, organizovanih kako od visokoobrazovnih institucija, profesora, uspešnih poslovnih ljudi tako i od specijalizovanih kompanija i predavača čija je primarna delatnost edukacija i profesionalno usavršavanje. Sa svakim pravom mogu reći da su predavanja i edukacije Aleksandra Anđelkovića, čiji sam učesnik bio u više navrata, svojom sadržinom, načinom organizovanja, prezentovanjem ali i jedinstvenom harizmom predavača daleko iznad svih standarda koji se u ovoj oblasti mogu očekivati. Zaboravite hiljade slajdova, suvoparne priče, šoljice kafa i zevanje tokom edukacije, a očekujte razgibavanje moždanih vijuga, neretko i fizičko, koje uz zanimljive teme u krajnjem dovode do glavnog cilja, a to je sticanje znanja i njegova brza primena u praksi.“