Marina Avram

„U saradnji za Hive-om posebno bih istakla vrlo sistematičan pristup samom treningu – od razumevanja naših potreba, preko vrlo detaljne pripreme, do temeljne i dinamične realizacije. Potpuna posvećenost, od početka do kraja, kroz čitav proces.“