Marija Mladenović

“Hive grupu čini tim izvanrednih stručnjaka. Oni na zabavan i pristupačan način, prilagođen svakom pojedincu, naizgled sa lakoćom, prenose i usađuju veštine i zdrave poslovne navike, a sve u skladu sa vrednostima i korporativnom kulturom u kojoj pojedinci rade.

Kroz koučing sesije i treninge pravljene po meri, ponosno mogu reći da partnerski razvijamo naše zaposlene duži niz godina i stvaramo snažne profesionalce i lidere.

Svaki menadžer ljudskih resursa je mnogo uspešniji sa Hive grupom kao saradnikom.“