Šta radimo

„Nema tima bez
izgrađenog poverenja.“

Paul Santagata

Teme

Merenje grupne sinergije i postignuća

Šta radimo?
Utvrđujemo na koji način članovi tima u ovom trenutku međusobno sarađuju, kako pristupaju problemima i da li ostvaruju sinergiju.

Zašto radimo?
Da bismo stekli uvid u snage i razvojna polja, kreirali plan razvoja i proizveli suštinsku promenu.

Kako radimo?
Assessment
Koučing

Vizija, Misija, Vrednosti

Šta radimo?
Definišemo u kom pravcu želimo da idemo i rastemo i kako ćemo to postići.

Zašto radimo?
Da bismo u svakom trenutku znali na šta smo fokusirani i šta je nama stvarno važno.

Kako radimo?
Koučing

Strateško planiranje

Šta radimo?
Kreiramo budućnost kakva želimo da bude i definišemo proces ostvarivanja progresa.

Zašto radimo?
Da bismo obezbedili fokusiranost na cilj i optimizaciju resursa.

Kako radimo?
Konsalting
Koučing

Usmerenost na postignuće

Šta radimo?
Kroz jedinstvenu timsku vežbu utvrđujemo pretpostavke uverenja i stavove koji utiču na postignuće i motivaciju pojedinca i tima.

Zašto radimo?
Da bismo stekli uvid u snage i razvojna polja, kreirali plan razvoja i proizveli suštinsku promenu.

Kako radimo?
Assessment
Koučing

Saradnja

Šta radimo?
Kroz interakciju i vežbe radimo na izgradnji osnovnih elemenata saradnje.

Zašto radimo?
Jer izgradnja saradnje znači izgradnju poverenja.

Kako radimo?
Timski koučing
Tim bilding

Poverenje

Šta radimo?
Kroz interakciju i vežbe radimo na izgradnji osnovnih elemenata poverenja.

Zašto radimo?
Da bismo razumeli važnost izgradnje poverenja i podigli je na viši nivo.

Kako radimo?
Timski koučing
Tim bilding

Kontaktirajte nas za više informacija

Kontaktirajte nas i započnite svoje razvojno putovanje