Šta radimo

„Kultura je ono što motiviše i zadržava talentovane zaposlene.“

Betty Thompson

Teme

Organizaciona kultura (OCI)

Šta radimo?
Utvrđujemo trenutne norme ponašanja i sposobnost organizacije da rešava probleme, prilagođava se promenama i efikasno deluje.

Zašto radimo?
Kako bismo definisali jasan plan delovanja i kreirali suštinsku pozitivnu promenu.

Kako radimo?
Assessment
Koučing

Vizija, Misija, Vrednosti

Šta radimo?
Definišemo u kom pravcu želimo da idemo i rastemo i kako ćemo to postići.

Zašto radimo?
Da bismo u svakom trenutku znali na šta smo fokusirani i šta je nama stvarno važno.

Kako radimo?
Koučing

Strateško planiranje

Šta radimo?
Kreiramo budućnost kakva želimo da bude i definišemo proces ostvarivanja progresa.

Zašto radimo?
Da bismo obezbedili fokusiranost na cilj i optimizaciju resursa.

Kako radimo?
Konsalting
Koučing

Organizaciona struktura

Šta radimo?
Radimo na razvijanju sistema odgovornosti da bi svi u organizaciji mogli da razumeju svoje uloge.

Zašto radimo?
Da bismo stvorili uslove za efikasnu komunikaciju i koordinaciju i tako postavili osnovu za funkcionisanje HR procesa.

Kako radimo?
Konsalting
Koučing

Sistem kompetencija i ponašajni indikatori

Šta radimo?
Definišemo poželjne karakteristike i ponašanja zaposlenih koji proističu iz kompanijskih vrednosti.

Zašto radimo?
Da bismo razvili transparetan sistem kriterijuma za zapošljavanje, praćenje i razvoj zaposlenih.

Kako radimo?
Konsalting
Trening
Sprovođenje procesa

Regrutacija i selekcija

Šta radimo?
Razvijamo proces selekcije i regrutacije, pružamo edukaciju za njegovo izvođenje ili sprovodimo proces za kompanije.

Zašto radimo?
Da bismo obezbedili da se pravi ljudi rasporede na pravo mesto u pravom trenutku.

Kako radimo?
Konsalting
Trening
Sprovođenje procesa

Orijentacija i uvođenje novozaposlenih u posao

Šta radimo?
Razvijamo sistematičan pristup adaptaciji novozaposlenih. Definišemo uslove za pravovremeno integrisanje novozaposlenog u novo radno okruženje.

Zašto radimo?
Da bismo osigurali da oni koji ispunjavaju naše kriterijume brzo i lako postanu i ostanu deo našeg tima.

Kako radimo?
Konsalting
Sprovođenje procesa

Upravljanje učinkom

Šta radimo?
Definišemo jasan i transparentan sistem upravljanja učinkom kroz postavljanje stimulativnih ciljeva, planiranje individualnog razvoja i razvijanje sistema merenja i nagrađivanja.

Zašto radimo?
Da bismo osigurali fokusiranost na postignuće.

Kako radimo?
Konsalting
Sprovođenje procesa

Kontaktirajte nas za više informacija

Kontaktirajte nas i započnite svoje razvojno putovanje