Individualni razvoj

„Ja još uvek učim“

Mikelanđelo u 87. godini

Teme

Utvrđivanje životnih stilova (LSI)

Šta radimo?
Kroz 360 pristup, merimo razmišljanja i stavove koji motivišu na neko ponašanje, načine na koji se uspostavljaju odnosi sa drugima, ali isto tako i kako se rešavaju problemi i donose odluke.

Zašto radimo?
Podizanje svesti o sopstvenim snagama i slabostima sa ciljem da se unapredimo i vodimo ispunjen život.

Kako radimo?
Assessment
Koučing

Utvrđivanje strukture ličnosti (PCM)

Šta radimo?
Kroz samoprocenu dolazimo do dubinske strukture ličnosti, uticaja životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji.

Zašto radimo?
Razumevanje sopstvenih psiholoških potreba, faza stresa i potencijalnih mehanizama neuspeha, kako bismo držali nivo motivacije visoko i ostvarili produktivan odnos sa drugima.

Kako radimo?
Assessment
Koučing

Postavljanje ciljeva i planiranje

Šta radimo?
Razvijamo struktuirani pristup procesu planiranja i postavljanja ciljeva.

Zašto radimo?
Bez cilja i plana nema najboljig mogućih ishoda u bilo kojoj sferi poslovanja.

Kako radimo?
Trening zalogaj
Koučing
Trening

Asertivna komunikacija

Šta radimo?
Razvijamo veštinu kojom osnažujemo pojedince da se zauzmu za sebe i svoja prava vodeći računa o potrebama drugih.

Zašto radimo?
Da bismo ostvarili viši nivo odnosa i brže ostvarili rezultat.

Kako radimo?
Trening
Koučing

Aktivno slušanje

Šta radimo?
Razvijamo veštinu razumevanja poruke, situacije i druge osobe.

Zašto radimo?
Da bismo izbegli nesporazume i izgradili odnose poverenja.

Kako radimo?
Trening zalogaj
Trening

KISS

Šta radimo?
Učimo komunikacijsku tehniku: kako da poruke koje šaljemo budu jednostavne i jasne onima kojima ih upućujemo.

Zašto radimo?
Da bismo obezbedili da poruka bude shvaćena na pravi način i zapamćena.

Kako radimo?
Trening zalogaj

Povratna informacija

Šta radimo?
Učimo konkretan alat za pružanje pozitivne i negativne povratne informacije.

Zašto radimo?
Da bismo uticali na promenu u ponašanju kod sagovornika.

Kako radimo?
Trening
Koučing

Fokus

Šta radimo?
Definišemo tri najvažnija zadatka za dan, razloge zašto su najvažniji i kako da budemo usmereni na njih.

Zašto radimo?
Jer je 20% aktivnosti odgovorno za 80% rezultata.

Kako radimo?
Trening zalogaj
Koučing

Upravljanje sobom u vremenu

Šta radimo?
Osvešćujemo šta su nam svakodnevni priotireti. Utvrđujemo sklonosti u vezi sa organizacijom i planiranjem. Uvodimo alat u skladu sa sklonostima.

Zašto radimo?
Da bismo imali foksu na ključnim prioritetima i pronašli balans u životu.

Kako radimo?
Trening
Koučing

Upravljanje konfliktima

Šta radimo?
Definišemo kako da na produktivan način pristupamo konfliktima i pretvramo ih u generatore pozitivne promene.

Zašto radimo?
Da bismo podigli nivo produktivnosti timova i ostvarili kreativan uspeh.

Kako radimo?
Trening zalogaj
Trening

Donošenje odluka

Šta radimo?
Učimo tehnike pomoću kojih možemo lakše da analiziramo situaciju i moguća rešenja i odaberemo ono pravo.

Zašto radimo?
Da bismo donosili efektivne odluke usmerene na postignuće.

Kako radimo?
Trening zalogaj
Trening

Odgovornost

Šta radimo?
Podižemo svest o odgovornosti i učimo tehnike koje nam pomažu da završimo stvari do kraja i izgradimo poverenje.

Zašto radimo?
Odgovornost podiže poverenje, koje je od suštinske važnosti za bilo koji odnos.

Kako radimo?
Trening zalogaj
Trening

Upravljanje promenama

Šta radimo?
Definišemo ključne korake za uvođenje transformacije i za motivisanje zaposlenih da promenu prihvate.

Zašto radimo?
Da bismo obezbedili pozitivne ishode sprovedenih promena.

Kako radimo?
Trening

Tranzicija u karijeri

Šta radimo?
Definišemo ključne korake za uvođenje transformacije i za motivisanje zaposlenih da promenu prihvate.

Zašto radimo?
Da bismo obezbedili pozitivne ishode sprovedenih promena.

Kako radimo?
Trening

Kontaktirajte nas za više informacija

Kontaktirajte nas i započnite svoje razvojno putovanje