Individualni razvoj

„Ljudi ne napuštaju loše poslove, već loše menadžere.“

Marcus Buckingham

Teme

Utvrđivanje menadžerskog uticaja (M/I)

Šta radimo?
Omogućavamo menadžerima da ostvare uvid, kako pristupaju zadacima, ljudima i sopstvenoj produktivnosti, postavljamo razvojni cilj i definišemo akcioni plan.

Zašto radimo?
Podižemo nivo menadžerskih kompetencija koje utiču na kreiranje pozitivne organizacione kulture.

Kako radimo?
Assessment
Koučing

Utvrđivanje liderskog uticaja (L/I)

Šta radimo?
Omogućavamo top menadžerima da osveste na koji način njihove liderske strategije utiču na organizaciju, postvaljamo razvojni cilj i definišemo akcioni plan.

Zašto radimo?
Da bismo precizno odredili polja za osnaživanje menadžera.

Kako radimo?
Assessment
Koučing

Osnove liderstva i menadžmenta

Šta radimo?
Omogućavamo menažerima da steknu bazna znanja i razumevanje uloge menadžera.

Zašto radimo?
Da bismo postavili osnove za dalji razvoj.

Kako radimo?
Trening zalogaj
Trening

Postavljanje ciljeva i planiranje

Šta radimo?
Razvijamo struktuirani pristup procesu planiranja i postavljanja ciljeva.

Zašto radimo?
Bez cilja i plana nema najboljig mogućih ishoda u bilo kojoj sferi poslovanja.

Kako radimo?
Trening zalogaj
Koučing
Trening

Delegiranje

Šta radimo?
Omogućavamo menadžerima da ostvare uvid, kako pristupaju zadacima, ljudima i sopstvenoj produktivnosti.

Zašto radimo?
Da bismo precizno odredili polja za osnaživanje menadžera.

Kako radimo?
Assessment
Intervju

Usmerenost na postignuće

Šta radimo?
Omogućavamo učesnicima da otkriju kako da razviju orijentisanost na postignuće na radnom mestu.

Zašto radimo?
Da bismo razumeli snage i slabosti u liderskom pristupu.

Kako radimo?
Assessment

Asertivna komunikacija

Šta radimo?
Razvijamo veštinu kojom osnažujemo pojedince da se zauzmu za sebe i svoja prava vodeći računa o potrebama drugih.

Zašto radimo?
Da bismo ostvarili viši nivo odnosa i brže ostvarili rezultat.

Kako radimo?
Trening
Koučing

Aktivno slušanje

Šta radimo?
Razvijamo veštinu razumevanja poruke, situacije i druge osobe.

Zašto radimo?
Da bismo izbegli nesporazume i izgradili odnose poverenja.

Kako radimo?
Trening zalogaj
Trening

Menadžer kouč

Šta radimo?
Razvijamo koučing mindset i učimo veštine uticaja za postizanje vrhunskih rezultata.

Zašto radimo?
Jer koučing kao alat doprinosi većoj motivaciji, podizanju odgovornosti i foksurian je na najbolje ishode.

Kako radimo?
Trening
Koučing

Povratna informacija

Šta radimo?
Učimo konkretan alat za pružanje pozitivne i negativne povratne informacije.

Zašto radimo?
Da bismo uticali na promenu u ponašanju kod sagovornika.

Kako radimo?
Trening
Koučing

Upravljanje sobom u vremenu

Šta radimo?
Osvešćujemo šta su nam svakodnevni priotireti. Utvrđujemo sklonosti u vezi sa organizacijom i planiranjem. Uvodimo alate u skladu sa sklonostima.

Zašto radimo?
Da bismo imali foksu na ključnim prioritetima i pronašli balans u životu.

Kako radimo?
Trening
Koučing

Fokus

Šta radimo?
Definišemo tri najvažnija zadatka za dan, razloge zašto su najvažniji i kako da budemo usmereni na njih.

Zašto radimo?
Jer je 20% aktivnosti odgovorno za 80% rezultata.

Kako radimo?
Trening zalogaj
Koučing

Upravljanje učinkom

Šta radimo?
Sistematski identifikujemo, merimo i razvijamo performanse u skladu sa postavljenim ciljevima.

Zašto radimo?
Ostvarivanje rezultata i efikasnost je najvažnija od svih važnih tema.

Kako radimo?
Assessment
Konsalting
Trening
Koučing
Mentoring

Nagrađivanje

Šta radimo?
Razvijamo stimulativne modele i načine za nagrađivanje uspeha.

Zašto radimo?
Da bismo podigli nivo motivacije i postignuća.

Kako radimo?
Konsalting
Mentoring

Motivacija

Šta radimo?
Definišemo osnovne psihološke potrebe i način prepoznavanja, kao i akcioni plan za njihovo zadovoljenje.

Zašto radimo?
Jer motivisani član tima osim što ostvaruje bolje rezultate, lojalan je kompaniji i zadovoljan sobom.

Kako radimo?
Trening zalogaj
Trening
Koučing

Upravljanje konfliktima

Šta radimo?
Definišemo kako da na produktivan način pristupamo konfliktima i pretvramo ih u generatore pozitivne promene.

Zašto radimo?
Da bismo podigli nivo produktivnosti timova i ostvarili kreativan uspeh.

Kako radimo?
Trening zalogaj
Trening

Efektivno vođenje sastanaka

Šta radimo?
Učimo razliku između uspešnih i neuspešnih sastanaka i implementiramo konkretne alate za uspešno vođenje sastanaka.

Zašto radimo?
Zato što sastanci zauzimaju najveći deo naših rasporeda i važno je da budu produktivni.

Kako radimo?
Trening
Mentoring

Situaciono rukovođenje

Šta radimo?
Učimo kako da liderski stil prilagodimo razvojnoj fazi zaposlenih.

Zašto radimo?
Da bismo naučili da upravljamo zaposlenima u svakoj situaciji na konstruktivan i podsticajan način.

Kako radimo?
Trening

Razvoj tima

Šta radimo?
Učimo kako da gradimo i vodimo uspešne timove procenjujući njihove snage, motivatore i prostore za poboljšanje.

Zašto radimo?
Da bismo unapredili timsko postignuće.

Kako radimo?
Assessment
Trening zalogaj
Trening
Koučing
Mentoring
Konsalting

Donošenje odluka

Šta radimo?
Učimo tehnike pomoću kojih možemo lakše da analiziramo situaciju i moguća rešenja i odaberemo ono pravo.

Zašto radimo?
Da bismo donosili efektivne odluke usmerene na postignuće.

Kako radimo?
Trening zalogaj
Trening

Upravljanje promenama

Šta radimo?
Definišemo ključne korake za uvođenje transformacije i za motivisanje zaposlenih da promenu prihvate.

Zašto radimo?
Da bismo obezbedili pozitivne ishode sprovedenih promena.

Kako radimo?
Trening

Emocionalna inteligencija i liderstvo

Šta radimo?
Razvijamo EQ kompetencije sa ciljem stvaranja emocionalno inteligentnih lidera.

Zašto radimo?
Zato što je dokazano da je za postizanje uspeha na svim poljima, EQ važnija od IQ .

Kako radimo?
Assessment
Trening
Koučing

Tranzicija u karijeri

Šta radimo?
Definišemo ključne korake za uvođenje transformacije i za motivisanje zaposlenih da promenu prihvate.

Zašto radimo?
Da bismo obezbedili pozitivne ishode sprovedenih promena.

Kako radimo?
Trening

Kontaktirajte nas za više informacija

Kontaktirajte nas i započnite svoje razvojno putovanje