Osnove

Uspostavljanje sistema kompetencija

Osnovni cilj radionice je definisanje poželjnih karakteristika i ponašanja zaposlenih koji proističu iz kompanijskih vrednosti da bismo uspostavili transparentan sistem kriterijuma za zapošljavanje, praćenje i razvoj zaposlenih.

Osnovni pristup je praktičan rad, iskustveno učenje, učenje na primerima iz prakse, analiza i prilagođavanje modela, vežbanje primene modela, diskusija, facilitacija, koučing, konsalting.

Učešćem na radionici bili biste u mogućnosti da:

 • kreirate inicijalni Sistem kompetencija polazeći od postojećeg Sistema vrednosti
 • uočite pravila kako biste mogli da razradite Sistem kompetencija na različitim nivoima (npr. opštem, sektorskom i nivou vezanom za radno mesto)
 • operacionalizujete sistem kompetencija definisanjem ponašajnih indikatora za svaku kompetenciju
 • uvidite mogućnosti Sistema kompetencija kao alata za procenu
 • prepoznate moguća polja primene Sistema kompetencija i njegovu korisnost
 • doprinesete kreiranju akcionog plana za integraciju Sistema kompetencija

Teme radionice:

 • Šta su kompetencije i zašto nam trebaju?
 • Koji nivoi kompetencija postoje?
 • Koje su prednosti univerzalnog modela, a koje modela po nivoima?
 • Koji model Sistema kompetencija je primeren našim potrebama?
 • Kako i gde se sistem kompetencija primenjuje u svakodnevnom poslovanju?

Kontaktirajte nas i započnite svoje razvojno putovanje