Osnove

Postavljanje ciljeva i planiranje

Osnovni cilj treninga je da učesnici nauče tehnike i alate za efikasno postavljanje ciljeva i akciono planiranje kako bi se razumeo krajnji ishod i pratio progres.

Osnovni pristup je praktičan rad, iskustveno učenje, učenje na primerima iz prakse, analiza i prilagođavanje modela, vežbanje primene modela, diskusija, facilitacija coaching, konsalting.

Učešćem na radionici bili biste u mogućnosti da:

  • razumete važnost postavljanja ciljeva
  • postavite sopstveni cilj i sistem praćenja
  • naučite kako da ocenjujete sebe i članove tima
  • naučite greške koje se javljaju u postavljanju ciljeva

Teme radionice:

  • Zašto postavljamo ciljeve?
  • Istorijat i prednosti OKR pristupa
  • Postavljanje OKR cilja
  • Ključni rezultati
  • Ocenjivanje OKR ciljeva
  • Praćenje i upravljanje OKR ciljevima

Kontaktirajte nas i započnite svoje razvojno putovanje