Osnove

Definisanje vizije, misije i vrednosti

Osnovni cilj radionice je definisanje pravca u kom želimo da idemo i rastemo i načina na koji ćemo to postići da bi u svakom trenutku svi zaposleni govorili istim jezikom i znali na šta su fokusirani i šta je stvarno važno.

Osnovni pristup je radioničarski – praktičan rad, analiza i prilagođavanje modela, diskusija, facilitacija, koučing.

Učešćem na radionici bili biste u mogućnosti da:

 • izoštrite sliku budućnosti kompanije kojom upravljate i postavite jasnu viziju razvoja
 • definišete načine na koje će se vizija ostvarivati
 • učestvujete u definisanju jedinstvenog sistema vrednosti kompanije kojoj pripadate
 • doprinesete kreiranju akcionog plana za širenje kompanijskih vrednosti, vizije i misije
 • uvidite povezanost i sled između vizije, misije, vrednosti i ciljeva kompanije

Teme radionice:

 • Šta mi želimo da postanemo?
 • Koja je naša svrha?
 • Šta je naša glavna delatnost?
 • U šta mi verujemo?
 • Koje su naše  lične, a koje zajedničke vrednosti i kako iz njih definisati sistem kompanijskih vrednosti?
 • Kako integrisati viziju, misiju i sistem vrednosti u svakodnevne radne procese?

Kontaktirajte nas i započnite svoje razvojno putovanje