Obuka

Razvoj pojedinaca i timova
kroz unapređenje poslovnih
veština

Obuka za srednji menadžment

Cilj obuke

Cilj obuke je da menadžeri srednjeg nivoa rukovođenja nauče da biraju i primenjuju adekvatne alate za vođenje tima iz dana u dan, da nauče kako da postavljaju i prate realizaciju ciljeva, kako da motivišu, razvijaju kompetencije i unapređuju radni učinak svog tima.

Osnovni pristupi u obučavanju su razmena iskustava, učenje na primerima iz prakse, analiza teorijskih koncepata, diskusija, refleksija i vežbanje primene menadžerskih alata i tehnika.

Trajanje i broj polaznika

Obuka traje 48 časova – 6 dana po 8 časova (sprovodi se kroz 3 dvodnevna modula)
Optimalno 8 – 12 polaznika

Obuka za linijski menadžment

Cilj obuke

Cilj obuke je da vođe smena, supervizori i drugi operativni menadžeri nauče da biraju i primenjuju adekvatne menadžerske alate za izlaženje na kraj sa svakodnevnim izazovima, da nauče kako da planiraju, delegiraju zadatke i motivišu podređene kako bi timski najefikasnije ostvarivali zacrtane ciljeve.

Osnovni pristupi u obučavanju su razmena iskustava, učenje na primerima iz prakse, diskusija i vežbanje primene menadžerskih alata i tehnika.

Trajanje i broj polaznika

Obuka traje 48 časova – 6 dana po 8 časova (sprovodi se kroz 3 dvodnevna modula)
Optimalno 8 – 12 polaznika

Obuka na radnom mestu

Cilj obuke

Cilj obuke je da kompaniji obezbedi standardizovanu obuku zaposlenih u proizvodnji primenom metodologije koja se uveliko dokazala u automobilskoj i drugim zahtevnim industrijama.
Sa druge strane, cilj obuke je da onima koji sprovode obuku u proizvodnji pruži znanja za obučavanje zaposlenih, da ih poduči kako se proizvodna operacija „rasklapa“ na osnovne aktivnosti, kako se obuka planira, kroz koje etape se sprovodi i koji su ispravni postupci trenera u svakodnevnim izazovima obučavanja.

Osnovni pristupi u obučavanju su prezentacija i vežbanje na bazi detaljnih povratnih informacija.

Trajanje i broj polaznika

Obuka traje 48 časova – 6 dana po 8 časova (sprovodi se kroz 3 dvodnevna modula)
Optimalno 6 – 12 polaznika

Upravljanje stresom za menadžere

Kome je namenjena?

Ova obuka je namenjena rukovodiocima na svim nivoima rukovođenja.

Stres, kao glavni rizik za zaposlene na rukovodećim radnim mestima, ne samo da umanjuje rezultate rada, već i ozbiljno ugrožava zdravlje ljudi.

Obuka „Upravljanje stresom za menadžere“ je u potpunosti praktično orijentisana. Na obuci se ovladava konkretnim i veoma uspešnim alatima za upravljanje stresom i sopstvenim reakcijama na isti.

Obuka ima formu grupnog koučinga i zasnovana je na naučnim-psihološkim principima kognitivno-bihejvioralne terapije.

Upravljanje konfliktima

Kome je namenjena?

Ova obuka je namenjena svim zaposlenima koji se na radnom mestu susreću sa konfliktnim situacijama, bez obzira da li se radi o konfliktima između kolega kojima je potrebna pomoć (medijacija) u rešavanju konflikta ili sami nailaze na konfliktne situacije. Na ovom kursu polaznici će ovladati konkretnim tehnikama i alatima koji će im pomoći da u konfliktnim situacijama zadrže smirenost i odaberu najkorisnije postupke za uspešno rešavanje situacije.
Pored praktičnih alata za medijaciju i rešavanje konflikata, obuka sadrži i psihološke alate za upravljanje sopstvenim emotivnim reakcijama i sopstvenim ponašanjem.

Upravljanje vremenom

Kome je namenjena?

Ova obuka je namenjena svim zaposlenima, naročito onim koji imaju veliki broj zadataka koje treba da završe u kratkom roku, ali i onima koji žele da unaprede svoj učinak.

Kurs upravljanja vremenom je baziran na ovladavanju praktičnim alatima iz oblasti kognitivne psihologije. Ovi alati će omogućiti učesnicima da temeljno preispitaju uzroke „lošeg upravljanja vremenom“ i da odaberu prave strategije za unapređenje svog učinka.

Osim navedenih obuka u ponudi su i Trening za Trenere, Obuka za pripremanje i vođenje prezentacija, Vođenje uspešnih sastanaka, kao i brojne druge obuke koje tim kompanije Hive Group može da kreira u skladu sa specifičnim potrebama svakog klijenta.

Sviđa vam se šta radimo?