Koučing

Lični i poslovni ciljevi nadohvat ruke

Kognitivno bihejvoralni koučing

Kognitivno bihejvioralni koučing je efikasan koučing model koji se oslanja na psihološke i terapijske  modele koji imaju veliki broj empirijskih potvrda uspešnosti. Strategije, aktivnosti, tehnike i vežbe koje se rade u okviru koučing programa pokazuju se efikasnim u sagledavanju i eliminisanju nedovoljno korisnih obrazaca mišljenja i ponašanja. Kognitivno bihejvioralni koučing se odvija kroz konstantnu edukaciju klijenta uz orjentaciju na razvoj veština i postizanje željenih rezultata u budućnosti.  Kroz koučing proces osoba ima prilike da uočava i savladava prepreke ka ostvarivanju svog maksimalnog učinka i većih poslovnih rezultata. Često se pomenute prepreke ogledaju u uverenjima o sebi i  sagledavanju sopstvenih potencijala.  Klijent uz pomoć kouča uočava koje vrste uverenja i misli utiču na njegova osećanja i ponašanja, na odluke koje donosi i akcije koje preduzima.

Kognitivno bihejvioralni koučing  je kolaborativan umesto konfrontativan. Klijenti se kroz sokratovski dijalog i istraživanje putem vođenih pitanja vode ka stvaranju i održavanju promene u razmišljanju i ponašanju. Individualizovani pristup koji je izgrađen na poverenju i saradnji između kouča i klijenta utiče na povećanje performansi na poslu, razvijanju samopouzdanja i preuzimanju konstruktivnih akcija ka postizanju specifičnih ciljeva. Intenzivan rad na kreiranju lične promene omogućava izgradnju fleksibilnijih načina gledanja na lične i profesionalne izazove.

Kome je namenjen

Kognitivno bihejvioralni koučing je namenjen svim onim klijentima koji žele da povećaju svoju poslovnu performansu kroz rad na sebi i lično angažovanje uz upotrebu svih ponuđenih alata i tehnika. Neophodni elementi uspešnosti programa su lična odgovornost i motivacija klijenta da se napravi i održi promena kao i spremnost za učenje.

Efekti

Na radnom mestu kognitivno bihejvioralni koučing može uticati na sledeća ponašanja klijenta:

  • Samokontrolu emocija u poslovnom okruženju i odnosima
  • Izlaganje pred drugima bez straha od nastupa
  • Povećanje strpljenja u sprovođenju akcionih planova
  • Postizanje asertivnog ponašanja u komunikaciji i uspešno rešavanje konfliktnih situacija
  • Upotrebu problem solving pristupa u rešavanju problema
  • Smanjenje neodlučnosti u donošenju i sprovođenju odluka
  • Podizanje  svesnosti o sopstvenim potencijalima i nalaženje načina da se oni u potpunosti realizuju
  • Razvijanje emocionalne inteligencije u odnosima i većeg razumevanja i prihvatanja razlika kod članova tima
  • Umanjivanje straha od grešaka i odlučnije izvršavanje postavljenih zadataka

Sviđa vam se šta radimo?