Komunikacija lidera u vreme krize i motivacija drugih

Komunikacija lidera u vreme krize i motivacija drugih

Uloga lidera podrazumeva niz odgovornosti i pretpostavlja postojanje niza veština koje su Vam neophodne da biste te odgovornosti uspešno nosili. Jedna od ključnih veština potrebnih za efikasno liderstvo je sposobnost funkcionisanja pod pritiskom. Vrsta i jačina pritisaka se menja, u periodima krize kakvu u ovom trenutku proživljavamo pojačava i postavlja ovu veštinu lidera u kontekst koji pod funkcionisanjem na prvom mestu podrazumeva sposobnost komunikacije pod pritiskom.

Pružati ljudima prave informacije u pravom trenutku je najvažnija i najvidljivija uloga lidera u krizi. Dodatnu težinu ovoj roli daje činjenica da svaka izjava koja dolazi od lidera predstavlja svojevrstan putokaz ljudima koji su puni pitanja u periodima neizvesnosti.

Hive mini istraživanje, sprovedeno na osnovu ankete na koju su odgovarali jednako HR lideri kao i lideri iz drugih oblasti, rezultiralo je dvema ključnim potrebama koje su učesnici istraživanja izdvojili kao najvažnije izazove sa kojima se u aktuelnom trenutku susreću:

  • Komunikacija lidera u vreme krize
  • Motivacija drugih u periodima krize

Interni uticaj

Mogućnost naše kontrole i uticaja na mnoge spoljne faktore od kojih zavisi poslovanje je maksimalno umanjena ili u potpunosti izbrisana, dok je polje komunikacije i interne motivacije ljudi ono koje predstavlja realni prostor za naš manevar u krizi.

  1. Zato je prvo pravilo uspešne krizne komunikacije da pružite svom timu informacije koje žele da znaju i odgovore koji su im potrebni. Ovo podrazumeva najpre redefinisanje svrhe jer se ljudi sada preispituju više nego ikada. Zaposlenima je uvek potrebno da znaju čemu teže i kako će te težnje postići, a u krizi posebno kada im jasan fokus pruža osećaj stabilnosti. Vizija i Misija i zajedničke Vrednosti i sada predstavljaju glavne alate uspešnog vođstva.
  2. Drugo pravilo je da im pružite jasnu perspektivu, a to znači da ih informišite o organizacionim promenama koje će nastati: šta prestajemo da radimo, a šta počinjemo da radimo od sada. Operativno funkcionisanje treba da ima jasan pravac – postavljanje konkretnih ciljeva na nedeljnom nivou će značajno doprineti umanjivanju neizvesnosti i povećanju motivacije.
  3. Sledeće je da im pošaljete poruku zajedništva, da održite timski duh i osećanje pripadnosti organizaciji i tokom krize. Budite prisutni i dostupni često, čak svakodnevno. Na primer, uvedite kratak jutarnji sastanak kada će se ceo tim okupiti na (online) kafi i tako započeti dan.
  4. Iskazivanje empatije je osnovni cilj krizne komunikacije. Jutarnji sastanak, osim što doprinosi timskoj koheziji i obezbeđuje prostor da tim sinhronizuje aktivnosti za taj dan, predstavlja i jedinstvenu priliku da se svakodnevno razgovara o tome kako je ko od članova tima, kroz šta prolazi i da li ima bilo kakvih poteškoća. To Vam omogućava da budete redovno informisani o svim evantualnim problemima koji mogu nastati u porodicama zaposlenih, da im pružite podršku i organizujete potrebnu pomoć.

Velika slika

Svima je potrebno da budu deo nečega što je korisno i za druge i da znaju zašto je ono što rade važno. Velika slika koju lideri prenose svojim ljudima je glavni pokretač.

U situaciji aktuelne krize ova potreba dobija apsolutni primat jer se opšte dobro izjednačava sa individualnim. Pitanje šire slike i opšteg dobra je postalo najaktuelnija tema preko noći i ostaće zasigurno najznačajnije zaveštanje aktuelne krize.

Motivacija nije ništa drugo nego spremnost ljudi da deluju i ostvaruju rezultat. Ostvarivanje rezultata više nikada ne može biti jednostavno i vezano isključivo za profit, bez pitanja o posledicama aktivnosti i mogućem širem uticaju. Rezultat koji nam omogućava održivo poslovanje i doprinosi društvenoj korisnosti postaje velika slika kojoj svi težimo. Vrednost novca je značajno umanjena u aktuelnoj situaciji; ne možemo ga jesti, a ni upotrebiti za kupovinu kada imamo nestašice proizvoda što ga vraća na poziciju koja mu i pripada – sredstvo koje ne može samo po sebi biti cilj. Zato postavljajte kvalitativne ciljeve pred ljude čije ostvarivanje ima širi značaj.

Poverenje

Pitanje onoga u šta verujemo i sa kim ta uverenja delimo postaje glavna spona među ljudima i upravo ta povezanost i pripadnost je sledeći značajan pokretač.

Pripadnost nije ništa drugo nego ukazivanje međusobnog poverenja, kada smo deo nečega u šta verujemo i što smatramo značajnim… Pokažite članovima tima da mogu da Vam veruju i da mogu da se oslone na vas, da Vi imate poverenja u njih i da smatrate značajnim svaki njihov napor. Preuzmite odgovornost za moguće negativne rezultate, a uspehe delite. Ako tim veruje da organizacija preduzima prave korake koji će doprineti opštoj stabilizaciji biće motivisan da pruži maksimum od sebe i bude deo takvog doprinosa.

Sve što kažete i uradite utiče na poverenje koje će tim imati u organizaciju i Vas kao lidera, a pogotovo sve što kažete i uradite u krizi. Zato budite transparentni i uvek krenite od vrednosti.

Ostanite nam dobro!

Puno pozdrava iz Hive tima.