Kako radimo

Trening zalogaj

Suština treninga upakovana u 180min intenzivnog iskustva. Nikada ne sedite i slušate duže od 10min.

Trajanje: 3 sata

Broj učesnika: 6-10

Kontaktirajte nas i započnite svoje razvojno putovanje