Kako radimo

Koučing

Proces koučinga namenjen je onima koji žele da prevaziđu barijere na putu ispunjenja svojih potencijala. Biznis koučing orijentisan na rešenja – ciljeve je proces koji podrazumeva uočavanje pozadinske vrednosti svakog cilja ali je u potpunosti posvećen praksi i postizanju postavljenih ciljeva.
Tokom procesa koučinga, pojedinci i timovi, vođeni ostvarenim uvidom, kroz pitanja i smernice, otkrivaju svoj puni potencijal – pronalaze načine kako da iskoriste sve svoje resurse na putu postizanja ciljeva.

Pristupi:

Kognitivno bihejvioralni koučing je efikasan koučing model koji se oslanja na psihološke i terapijske  modele koji imaju veliki broj empirijskih potvrda uspešnosti. Strategije, aktivnosti, tehnike i vežbe koje se rade u okviru koučing programa pokazuju se efikasnim u sagledavanju i eliminisanju nedovoljno korisnih obrazaca mišljenja i ponašanja. Kognitivno bihejvioralni koučing se odvija kroz konstantnu edukaciju klijenta uz orjentaciju na razvoj veština i postizanje željenih rezultata u budućnosti.  Kroz koučing proces osoba ima prilike da uočava i savladava prepreke ka ostvarivanju svog maksimalnog učinka i većih poslovnih rezultata. Često se pomenute prepreke ogledaju u uverenjima o sebi i sagledavanju sopstvenih potencijala.  Klijent uz pomoć kouča uočava koje vrste uverenja i misli utiču na njegova osećanja i ponašanja, na odluke koje donosi i akcije koje preduzima.

Erickson koučing je proces koga karakterišu 4 ključne odlike:

  1. Usmeren na rešenje – usmerava klijenta prema željenim budućim ishodima, umesto da se koncentriše na prošla iskustva ili razloge za sadašnje nezadovoljstvo.
  2. Sistemski – naglašava holističku prirodu klijenata, uvidevši kako se pozitivne promene mogu uklopiti u njihovu širu sliku.
  3. Usmeren na klijenta – omogućava vam da verujete unutrašnjim resursima i veštinama klijenta, poštujući njihov put i buduće rezultate. Koučing je zona bez saveta.
  4. Usmeren na akciju – proizvodi transformaciju kroz konkretne korake koji dovode do fundametalne promene u stavu, ponašanju i formiranju navika.

PCM (Process Communication Model) daje pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti, uticaja životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji. Zasnovan na nagrađivanom naučnom otkriću dr. Taibi Kahler-a, PCM se koristi i istražuje već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u razvoju liderstva, menadžmentu, prodaji, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu i ličnim odnosima. NASA je PCM počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta 1978. godine. Danas model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi. Našao je svoju primenu u procesu koučinga, selekcije, izgradnje timske dinamike i razvoju veština.

Zašto je PCM potreban u koučing procesu?

  • Na početku prepoznajemo obrasce ponašanja i potencijalne obrasce neuspeha
  • Razumemo psihološke potrebe klijenta u skladu sa utvrđenim profilom
  • Razumemo kanal komunikacije kojim se obraćamo klijentu
  • Mnogo brže ostvarujemo rezultate nego bez početne procene

Kontaktirajte nas i započnite svoje razvojno putovanje