Kako radimo

HR konsalting

HR konsalting predstavlja pružanje savetodavne i mentorske podrške kompanijama koje žele da uspostave HR funkcionalnost ili da razvijaju postojeću.

Faze procesa konsaltinga:

  • Uvodni sastanak sa menadžmentom, na kome se zajedničkom analizom utvrđuju potrebe kompanije i definišu vremenski okviri
  • Izrada plana delovanja u kome se preciziraju oblasti delovanja i koraci
  • Realizacija aktivnosti
  • Praćenje postignutog

Oblasti HR konsaltinga:

  • HR administracija (vođenje baze podataka o zaposlenima, izrada opisa poslova i sistematizacije radnih mesta, kreiranje internih pravilnika i procedura i sl.)
  • Regrutacija i selekcija (kreiranje regrutacijskih kampanja, dimenzioniranje selekcionih procesa, izbor metoda selekcije, definisanje sistema kompetencija, procena kandidata na intervjuima i sl.)
  • Evaluacija i praćenje (kreiranje programa uvođenja novozaposlenih u posao, vođenje razvojnih intervjua, izrada razvojnih planova, dodela ciljeva i evaluacija zaposlenih i sl.)

Kontaktirajte nas i započnite svoje razvojno putovanje